Kärleken. Den sanna. Den som brinner. Genererar energi som ett helt kärnkraftverk, lyser som den klaraste stjärna och attraherar som den starkaste magnet. Den är ren. Äkta och stark, så stark… O det som är runt omkring. Det man kan få på köpet. Det som inte går att lämna i retur. De berättelser som inte får vidröras. De ord som fryser till is. Och smärtan som kan skära så djupt… är ändå så sagolikt vacker. Och lika ren och äkta om än svår.